پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://boroojerd.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://boroojerd.lums.ac.ir/images/logo.gif http://boroojerd.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir بازاين چه شورش است كه درخلق عالم است27مهر96http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51370&ctp_id=11&id=11888&sisOp=view2017-10-19 16:22:54بازاين چه شورش است كه درخلق عالم است http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51272&ctp_id=11&id=11847&sisOp=view2017-10-12 12:35:34مراسم سوگواري شهادت حضرت ابا عبداله الحسين (ع) و ياران با وفايش در مجتمع عالي آموزش سلامت مركز بهداشت شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51271&ctp_id=11&id=11846&sisOp=view2017-10-12 12:27:04روز چهار شنبه 19مهر ماه 96 به مناسبت روز جهاني قلب همايش پياده روي عمومي در روستاي اسدخانيhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51270&ctp_id=11&id=11845&sisOp=view2017-10-12 11:55:51گردهمايي اعضا ءكانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51122&ctp_id=11&id=11780&sisOp=view2017-10-02 16:55:29جلسه هماهنگي مسئولين كانون بسيج جامعه پزشكان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51121&ctp_id=11&id=11779&sisOp=view2017-10-02 16:51:11مراسم سوگواري محرم حسيني نماز خانه شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51120&ctp_id=11&id=11778&sisOp=view2017-10-02 16:48:41مراسم سوگواري محرم حسيني نماز خانه شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51119&ctp_id=11&id=11777&sisOp=view2017-10-02 16:45:32مراسم سوگواري محرم حسيني نماز خانه شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51118&ctp_id=11&id=11776&sisOp=view2017-10-02 16:40:11روحاني باليني جهت محرم بيمارستان شهيد چمران بروجرد.http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51117&ctp_id=11&id=11775&sisOp=view2017-10-02 16:37:38با فرارسيدن ماه محرم بيمارستانهاي بروجرد در آستانه جذب روحاني باليني http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51033&ctp_id=11&id=11748&sisOp=view2017-09-24 08:03:08جلسه شوراي مديران شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50854&ctp_id=11&id=11687&sisOp=view2017-09-13 10:07:21چادر حجاب برتر ، خوشنودي پيام(ص) http://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50760&ctp_id=11&id=11680&sisOp=view2017-09-11 10:15:11عيد غدير خم عيد امامت و ولايت مبارك بادhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50758&ctp_id=11&id=11679&sisOp=view2017-09-11 10:08:14ميلاد امام موسي كاظم عليه السلام برعاشقانش مبارك بادhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50757&ctp_id=11&id=11678&sisOp=view2017-09-11 09:55:27كارگاه دوروزه اصول خودمراقبتي در سلامت رواني اجتماعي و اعتياد بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50602&ctp_id=11&id=11671&sisOp=view2017-09-07 07:20:27عيد غدير خم عيد امامت و ولايت مبارك بادhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50601&ctp_id=11&id=11670&sisOp=view2017-09-07 06:15:27بازديد شبانه سرپرست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بروجرداز بيمارستان شهيد دكتر چمران بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50566&ctp_id=11&id=11649&sisOp=view2017-09-04 17:20:08توديع ومعارفه رئيس بيمارستان شهيد دكتر چمران شهرستان بروجردhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50565&ctp_id=11&id=11648&sisOp=view2017-09-04 17:11:5112شهريور روز بهورز مبارك بادhttp://boroojerd.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=50543&ctp_id=11&id=11642&sisOp=view2017-09-03 15:28:40